V.V. Lightbody – “Baby, Honestly”

V.V. Lightbody – “Baby, Honestly”

シカゴを拠点にするドリームポップ、ソフトポップ・シンガーで、Lala Lala のツアー・ギタリストとしても参加していた V.V. Lightbody が、ニュー・シングルを、Acrophase Records から近日リリースいたします。そしてそちらの収録される “Baby, Honestly” を先行公開しました。