Shybaby – “Lazy Hazy”

Shybaby – “Lazy Hazy”

ブルックリンを拠点にするガレージ、パンク、グラム・バンド Shybaby が、新曲 “Lazy Hazy” をリリースし、ビデオクリップを公開しました。